Ελέγξτε τις ατομικές ιστορίες από τις πιο πρόσφατες συνεδρίες μου, που περιλαμβάνουν πραγματικές οικογένειες και πραγματικές ζωές.  Επικοινωνήστε μαζί μου  αν θέλετε να κλείσουμε μια συνάντηση.


“The best thing about a picture is that it never changes, even when the people in it do.”
— Andy Warhol